Programma's

Veiligheid

Doel van dit programma is om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door het voorkomen, handelen bij incidenten en crisissituaties alsmede door toezicht en handhaving.

Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid Veiligheid bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en de organisatorische borging van het beleid regelt.

De vijf veiligheidsvelden zijn:

  1. veilig woon- en leefomgeving
  2. bedrijvigheid en veiligheid
  3. jeugd en veiligheid
  4. fysieke veiligheid
  5. integriteit en veiligheid

Integrale veiligheid probeert de facetten van veiligheid bijeen te brengen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving.

Om te kunnen spreken van integrale veiligheid moet er samenwerking zijn tussen diverse betrokkenen, zoals de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers, politie en brandweer, waarbij verschillende aspecten van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) in het geding zijn.

Lasten & baten

Lasten

2.807.822

4,5 %

Baten

11.427

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47