Programma's

Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Gemeenten faciliteren het onderwijs en hebben een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, toekennen leerlingenvervoer, naleving van de leerplicht en op basis van onze verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, het bieden van passende ondersteuning (eventueel in de vorm van jeugdhulp) aan leerlingen in het onderwijs.

  • In de gemeente Bloemendaal zijn 16 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd.
  • Er bevinden zich 17 kinderdagverblijven en 23 naschoolse opvang voorzieningen (BSO's) binnen de gemeente.
  • De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal de leerplicht(wet) uit.
  • De Bloemendaalse scholen maken deel uit van bovenregionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
  • Samen met de gemeenten in de regio verzorgt Bloemendaal het bijzonder schoolvervoer.

Lasten & baten

Lasten

2.887.097

4,6 %

Baten

718.638

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47