Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen.

Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers centraal staat. We maken gebruik van meer verschillende vormen van participatie door inwoners, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is die minder bepaalt en meer ondersteunt. We investeren in de ambtelijke samenwerking met Heemstede en in het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden.

Lasten & baten

Lasten

16.440.138

26,1 %

Baten

44.380.987

71,3 %

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47