Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves

Naam reserve

2023

2024

2025

2026

Structurele onttrekkingen reserves

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

-70.749

-70.749

-70.749

-70.749

Dekkingsreserve riolering buitengebied

-25.359

-25.359

-25.359

-25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

-48.094

-48.094

-48.094

-48.094

Reserve explosievenopruiming

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Structurele toevoegingen reserves

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47