Bijlagen

Verloop van de reserves en voorzieningen

Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord. In 2023 wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.

Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2027 is opgenomen.

Nr.

Bedragen x € 1.000

01-01-2023

Storting 2023

Onttrekking 2023

01-01-2024

Storting 2024

Onttrekking 2024

01-01-2025

Storting 2025

Onttrekking 2025

01-01-2026

Storting 2026

Onttrekking 2026

01-01-2027

Algemene reserves

1

Algemene bufferreserve

1.574

0

0

1.574

0

0

1.574

0

0

1.574

0

0

1.574

2

Flexibele algemene reserve

5.688

0

0

5.688

0

0

5.688

0

0

5.688

0

0

5.688

3

Algemene reserve afbouw schulden

21.470

0

0

21.470

0

0

21.470

0

0

21.470

0

0

21.470

28.732

0

0

28.732

0

0

28.732

0

0

28.732

0

0

28.732

Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

3.806

0

-71

3.735

0

-71

3.665

0

-71

3.594

0

-71

3.523

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

400

0

-25

374

0

-25

349

0

-25

324

0

-25

298

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

1.915

0

-48

1.867

0

-48

1.819

0

-48

1.771

0

-48

1.723

6.121

0

-144

5.977

0

-144

5.833

0

-144

5.688

0

-144

5.544

Egalisatiereserves

7

Egalisatiereserve monumenten

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

Bestemmingsreserves: overige

8

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.216

0

0

1.216

0

0

1.216

0

0

1.216

0

0

1.216

9

Reserve energiebesparing

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

10

Gemeentelijk bomenfonds

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

11

Reserve explosievenopruiming

104

0

-25

79

0

-25

54

0

-25

29

0

-25

4

12

Reserve beschermd wonen

132

132

132

132

132

1.489

0

-25

1.464

0

-25

1.439

0

-25

1.414

0

-25

1.389

Voorzieningen

13

Onderhoudsfonds gebouwen

110

233

-191

152

239

-140

250

244

-349

145

250

-216

178

14

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Onderhoud bruggen en steigers

172

42

-77

136

43

-67

112

44

-56

100

45

-5

140

16

Rationeel wegbeheer

20

891

-643

268

906

-653

521

921

-663

780

937

-663

1.054

17

Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egalisatievoorziening rioleringen

2.487

0

-318

2.169

0

-176

1.993

0

-92

1.901

94

0

1.995

19

Investeringen reddingsbrigade

0

68

-25

43

73

-116

0

68

-42

26

68

-63

30

20

Spaarvoorziening riolering

210

210

420

210

630

210

840

210

1.050

21

Pensioengelden (vm) bestuurders

981

44

-42

984

44

-42

987

45

-42

990

45

-42

994

3.978

1.488

-1.295

4.172

1.515

-1.194

4.493

1.532

-1.243

4.781

1.648

-989

5.441

Totaal-generaal

40.384

1.488

-1.464

40.408

1.515

-1.363

40.560

1.532

-1.412

40.680

1.648

-1.158

41.170

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47